Academie

POSI

Het is mogelijk officieel gecertificeerd te worden voor het gebruik van het POSI model. De training omvat verdieping rondom het gehele model, Goodness-of-Fit Dialogue Toolbox.

Doelstellingen

  • Vergroten van inzicht in de sociale en emotionele ontwikkeling van individuen met een hoog ontwikkelingspotentieel binnen hun context.
  • In kaart kunnen brengen van totale ontwikkeling en vaardigheden van individuen met een hoog ontwikkelingspotentieel binnen hun context.
  • Inzicht hebben in en begrip voor (impact van) mismatch tussen voorlijke kind of jongere en omgeving op hun brede ontwikkeling.
    Passende interventies kunnen bieden.
  • Bevorderen van zelfactualisatie & wijsheid bij individuen met een hoog ontwikkelingspotentieel.
  • Preventie van traumata bij voorlijke kinderen en jongeren ontstaan door mismatch/onbegrip omgeving.

Alle informatie is te vinden in onderstaand document:

U kunt meer informatie opvragen of u aanmelden voor deze training door een e-mail te sturen naar info@breinsteyn.nl of het contactformulier in te vullen.