Home


 

Welkom bij Breinsteyn, centrum voor wijsheid!

Breinsteyn sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van kinderen, jongeren en jongvolwassenen die over een hoge cognitieve intelligentie beschikken en vaardigheden willen ontwikkelen om zichzelf optimaal te ontplooien, middels het POSI model. Wijsheid leren bevorderen en ontwikkelen is hiervoor in onze visie een essentieel onderdeel van levenskunst.

Breinsteyn helpt bij het ontdekken van eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Zo is het mogelijk aan de hand van een KernTalentenanalyse te ontdekken wat jouw persoonlijke energiegevers en -nemers zijn.
Ook in de begeleidingstrajecten neemt het ontdekken van eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten een belangrijke rol in. Breinsteyn biedt individuele of duo begeleiding en een verrijkingsklas (met aandacht voor emotionele en sociale ontwikkeling) aan.

Tijdens een intakegesprek wordt samen met u besproken welk traject het meest passend is.
Lees meer over de aanpak van Breinsteyn.

Breinsteyn is een initiatief van Psychologenpraktijk Frumau. Wij zijn gevestigd op de Schoonveldsingel 14a, te Vught, en tevens in Nijmegen.

Als u voor de verrijkingsklassen Breintje of Breinsteyn komt, kunt u binnenkomen via de ingang aan van Heeswijkstraat 4a, 5262 XG te Vught. U kunt door de poort heen lopen en via die ingang het gebouw in. Direct bij de ingang is een tafel met stoelen. Dit is de wachtruimte en hier kunt u plaatsnemen tot een van de medewerkers u komt halen. De verrijkingsklassen zijn in kamer 2. 


SENG-model oudergroepen (SMPG)

Wilt u als ouder in een veilige en ondersteunende omgeving, onder deskundige begeleiding, op een positieve en constructieve wijze met elkaar in gesprek gaan over het omgaan met uitdagingen, inspelen op behoeftes en zien van ontwikkelingskansen van uw kind(eren):
Klik dan hier voor meer informatie over de SENG-model oudergroepen (SMPG).


Berichtgeving beleid coronavirus (COVID-19)

Wij nemen de aanwijzingen van het RIVM als uitgangspunt en volgen het beleid van de LVVP. Dit houdt in dat u de actuele aanwijzingen van het RIVM dient te volgen. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

In de spreekkamer passen wij de hygiënemaatregelen en gedragsregels toe zoals vanuit het RIVM weergegeven. Hetzelfde geldt voor het afzeggen van afspraken: houdt u aan de actuele aanwijzingen van het RIVM.

Gelieve zelf drinken als water mee te nemen wanneer u tijdens uw afspraak iets wilt drinken.

Wij hanteren dat er geen kosten voor no show in rekening gebracht worden wanneer u 24 uur van tevoren uw afspraak annuleert. Wilt u binnen deze 24 uur afmelden dan dient u te overleggen met uw begeleider: neem via e-mail contact op of telefonisch 06-47891686.
In geval van lichte klachten kunt u tevens contact opnemen met uw begeleider om te overleggen of een telefonisch consult passend is. Indien u zonder overleg op de afspraak met klachten verschijnt wordt u naar huis verwezen en komen de kosten voor uw rekening.

Indien er vragen zijn rondom deze berichtgeving van Breinsteyn kunt u contact opnemen met uw begeleider of het secretariaat.
Wij wensen iedereen met gezondheidsklachten een spoedig herstel.


Talent Point

De combinatie psychologenpraktijk Frumau & Breinsteyn maakt als European Talent Point deel uit van het European Talent Support Network (ETSN). We zijn daarmee ook vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN).  Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling is het de missie van NTCN om bij te dragen aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland.


KVK

Breinsteyn valt binnen PPF Centrum voor Hoog Ontwikkelingspotentieel onder de tak PPF Integraal Kennisdomein. KVK: 81405987.

Meer informatie over PPF Centrum vindt u hier.