Breintje

“Kinderen leren van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld.” – Loris Malaguzzi


Deze verrijkingsklas is voor peuters en kleuters met mogelijke kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong.

Bij Breintje staan spelend leren, experimenteren en ontdekken centraal. Met behoud van natuurlijke nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen middels passend aanbod. We bieden een dynamische leeromgeving voor gelijkgestemde kinderen, die met en van elkaar leren.

Breintje is op locatie Schoonveldsingel 14b, te Vught. De kosten kunt u vinden onder Tarieven. Heeft u vragen of wil u uw kind aanmelden? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@breinsteyn.nl.

Bij de aanmelding starten we met een intakegesprek met ouders (en kind, onderzoek is niet nodig). Daarna volgen 6 dagdelen waarin het kind deelneemt aan de verrijkingsklas. Ook vindt een eindgesprek plaats met ouders. Hierna wordt geëvalueerd of verdere deelname gewenst is.

Ieder dagdeel wordt begeleid door ECHA specialist hoogbegaafdheid Marij Persons en (deels met) Kinder- en Jeugdpsycholoog Lindy Frumau. Marij Persons is onderwijsbevoegd en heeft 20 jaar ervaring met het opzetten en werken in verrijkingsklassen.


Reggio Emilia

Wij werken onder andere volgens de uitgangspunten van Reggio Emilia. De Reggio-benadering heeft zijn oorsprong in Italië met als grondlegger Loris Malaguzzi (1920 -1994). De Reggio-benadering is reeds vijftig jaar verder ontwikkeld. In plaats van vertellen aan, staat actief luisteren naar het unieke jonge kind centraal. Net als deze benadering gaan wij ervan uit dat kinderen vanaf hun geboorte vele mogelijkheden hebben; dat zij eigen talenten en interesses hebben; dat zij leergierig en nieuwsgierig zijn; dat zij sterk, krachtig en creatief zijn; en dat zij een sociaal wezen zijn en uit zijn op communicatie met een ander en de wereld.

“Our task is to help children communicate with the world using all their potential, strengths and languages, and overcome any obstacle presented by our culture” – Loris Malaguzzi

Ieder kind is uniek, waardoor ieder kind anders benaderd hoort te worden. Ook wij zijn steeds nieuwsgierig en onderzoekend naar ieder kind en leren ieder kind kennen door naar hen te luisteren en te kijken.  We nemen daarin de (achtergrond-)informatie die in het eerste gesprek wordt gegeven mee.

Kinderen ontwikkelen hun identiteit actief zelf en creatief in wisselwerking met anderen en de wereld om hen heen. Binnen de filosofie van Reggio Emilia zijn kinderen elkaars ‘eerste pedagoog’: ze leren het meest van elkaar en zijn gericht op elkaar. Volwassenen ziet men als ‘tweede pedagoog’. De volwassene ondersteunt kinderen bij het proces om hun ideeën vorm te geven met behulp van materialen en gesprekken. De volwassene gaat samen met het kind op zoek naar betekenisvolle bezigheden voor het kind. En de omgeving is de ‘derde pedagoog’. De omgeving wordt zo ingericht dat deze de creativiteit stimuleert en uitdaagt om te ontdekken en leren. Bij Breintje hebben verschillende ruimtes in de kamer een eigen functie (speelruimte, knutselruimte, centrale ontmoetingsplek). Ook is er veelzijdig en voldoende materiaal aanwezig om te onderzoeken. De Reggio-benadering stelt dat kinderen de potentie hebben om zich op honderd manieren uit te drukken en contact te maken, naast de gesproken en geschreven taal. Ze willen communiceren in honderd talen. Denk bijvoorbeeld aan beweging, muziek, tekenen, kleien, verven of met ander materiaal spelend leren. Iedere taal heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden én is een manier om te communiceren, zeker voor jonge kinderen.

Bij Breintje streven wij ernaar om al deze potentiële talen te ontdekken, uiten en ontwikkelen. In kleine groepjes bieden we activiteiten/projecten aan, waardoor de kinderen ideeën en ervaringen uitdelen. We geven kinderen de kans om problemen op te lossen en om samen te werken. Het samen experimenteren en uitvoeren draagt bij aan het begrijpen van de wereld om zich heen. Spelenderwijs leren kinderen van en met elkaar. We documenteren de denk-, maak- en leerprocessen van de kinderen. Deze documentatie onderbouwt en ondersteunt de reflectiemomenten met kind en ouders.


Literatuur

Edwards, C.; Gandini, L & Forman, G. (2010) De honderd talen van kinderen. De Reggio Emilia-benadering bij de educatie van jonge kinderen. Amsterdam, SWP.