Breinsteyn – Groep 3 t/m 8


Deze verrijkingsklas is voor alle kinderen met hoog potentieel van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs, die met gelijkgestemden uitgedaagd willen worden, middels een passend aanbod. Onderzoek is niet nodig.

Bij de verrijkingsklas Breinsteyn staat behoud en ontwikkeling van de natuurlijke nieuwsgierigheid, het ontdekkend bezig willen zijn, creativiteit en probleemoplossend vermogen centraal.

De verrijkingsklas Breinsteyn is op locatie Schoonveldsingel 14b, te Vught. De kosten kunt u vinden onder Tarieven. Heeft u vragen of wil u uw kind aanmelden? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@breinsteyn.nl.

Bij de aanmelding starten we met een intakegesprek met ouders en kind (onderzoek is niet nodig). Daarna volgen 6 dagdelen waarin het kind deelneemt aan de verrijkingsklas. Ook vindt een eindgesprek plaats met ouders, waarbij school welkom is om aanwezig te zijn. Hierna wordt geëvalueerd of verdere deelname gewenst is.

Ieder dagdeel wordt begeleid door ECHA specialist hoogbegaafdheid Marij Persons en (deels met) Kinder- en Jeugdpsycholoog Lindy Frumau. Marij Persons is onderwijsbevoegd en heeft 20 jaar ervaring met het opzetten en werken in verrijkingsklassen.


TASC model

Bij Breinsteyn worden kinderen uitgedaagd door interessante thema’s en leeractiviteiten waarbij aandacht is voor het ontwikkelen van vaardigheden. Ter ondersteuning van het werken met thema’s gebruiken we een stappenplan om tot een goede strategie en taakaanpak te komen. De thema’s voldoen aan de Kerndoelen. Het TASC-model helpt hen om structuur in denken aan te brengen. TASC is een verzameling van taakgerichte activiteiten in een sociale context met als doel leren leren. Het proces wordt iedere bijeenkomst ondersteund door gerichte feedback en evaluatie aan de leerling.


Peers

Daarnaast creëren we een dynamische leeromgeving voor gelijkgestemde leerlingen die van en met elkaar leren. De leeromgeving sluit aan bij hun sterke kanten en ontwikkelingsniveau. Creativiteit mag getoond worden en de motivatie kan worden versterkt. Binnen de manier van werken wordt ruimte geboden voor de sociale en emotionele ontwikkeling, het versterken van een positief, realistisch zelfbeeld en het vergroten van het welbevinden van het kind.