POSI

Het POSI model (KOKO in het nederlands) wordt gebruikt bij Breinsteyn om kinderen, jongeren en studenten die over een hoge cognitieve intelligentie beschikken te ondersteunen, door ze zich optimaal te laten ontplooien door het leren ontwikkelen van bepaalde vaardigheden.

Mia Frumau heeft een artikel geschreven dat meer uitleg geeft over de gedachte achter dit model.