Missie & Visie

Breinsteyn wil voor kinderen/jongeren/studenten met potentieel (cognitieve intelligentie) op hoogbegaafd niveau de creatieve, praktische, emotionele intelligentie en wijsheid vergroten en een brug slaan tussen kind en schoolse omgeving (goodness of fit).
Wij bieden specialistische holistische begeleiding voor kinderen/jongeren/studenten met potentieel (cognitieve intelligentie) op hoogbegaafd niveau met als belangrijkste speerpunten:

 • Leren leren
 • Leren werken
 • Bevorderen en ontwikkelen wijsheid, levenskunst
 • Serieus nemen
 • Behoud van nieuwsgierigheid en onderzoekende houding
 • Passie terugbrengen en behouden
 • Versterken van autonomie
 • Zelfregulerend werken
 • Ontwikkeling van fixed naar growth mindset
 • Onderpresteren verminderen

Informatie voor Kinderen

Wat kun je doen bij Breinsteyn?

In een gesprek met je ouders en jijzelf wordt bekeken wat je goed kan en wat je lastig vindt. Vervolgens ga je bij Breinsteyn met een begeleider of in groepjes aan de slag met de dingen die je lastig vindt. Je kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het leren van bepaalde vakken of het maken van huiswerk.


Informatie voor Jongeren

Wat kun je doen bij Breinsteyn?

Bij Breinsteyn ga je uitzoeken wat je sterke en zwakke kanten zijn. Inzicht is meestal al aanwezig, maar je hebt bepaalde vaardigheden nodig om dit inzicht naar voren te laten komen. Dit zijn vaardigheden, zoals: leerstrategieën gebruiken (hoe moet je eigenlijk leren?), doorpakken (is een hoofdstuk doorlezen wel voldoende?), etcetera. Deze vaardigheden hebben slimme jongeren vaak niet geleerd, omdat dit niet nodig was op de basisschool, omdat het daar zo gemakkelijk was. Op de middelbare school, of zelfs later in je leven, kun je er dan achter komen dat je vaardigheden mist om je verder door te ontwikkelen. Deze vaardigheden kun je bij Breinsteyn leren.


Informatie voor Ouders / Leerkrachten

Wat kun je voor je kind of leerling/student doen bij Breinsteyn?

Breinsteyn biedt individuele studiebegeleiding/psychologische begeleiding, waarmee getracht wordt het leerproces te bevorderen. In een intakegesprek met u en uw kind of de leerling/student zelf, wordt bekeken wat nodig is en waaraan gewerkt mag worden. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om specifieke doelen te behalen. Gedurende de sessies zal gewerkt worden aan dit plan en vervolgens vindt een evaluatiegesprek plaats. Hierin wordt het vervolgplan bepaald en opgesteld.

Breinsteyn biedt verschillende groepsmodules waarin gewerkt wordt aan specifieke onderwijsbehoeften van kinderen en jongeren. In een intakegesprek zal samen besproken worden welke module het meest passend is.

We bieden de volgende groepsmodules aan:

 • Onderpresteren
 • Leren Leren & Werken
 • Leren Leven
 • Leren Denken
 • Leren Falen

Wetenschappelijke onderbouwing

De begeleidingen en cursussen binnen Breinsteyn zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies en theorieën van o.a. Robert Sternberg (2000, 2002), Franz Mönks (1995, 2000) en Grossman (2016):

 • De historische ontwikkeling van de theorie en wetenschappelijke modellen over ‘hoogbegaafdheid’
 • Goodness-of-Fit Model
 • Multifactorenmodel van Mönks
 • Zelfactualisatie
 • Het model van Heller
 • Gagné’s Differentiated Model of Giftedness and Talent
 • Piirto’s Pyramide van Talentontwikkeling
 • Fixed en Growth Mindset van Carol Dweck
 • The Munich Dynamic Ability-Achievement Model (MDAAM)
 • Rea’s theorie over optimale motivatie voor talentontwikkeling

Links

Interessante artikelen/boeken/links:

Fragment uit Small poppies: Highly gifted children in the early years (Gross, 1999)

“A man is working in the gardens and I am intrigued by what he is doing. There is a bed of tulips, golden like sunlight, lifting their heads to the high Edinburgh sky and the man is tidying the bed, weeding between the plants, removing leaves that have blight. I feel a sense of pride that I understand this; my mother explained it. But he is doing something else that I can’t understand. Some of the tulips have grown faster than their peers so that they are taller their golden heads stand higher than the others and the man is cutting off these heads so that the stalks stand bare, denuded, but now the same size as the other plants in the bed. I ask my mother, in puzzlement, why he is cutting down the tall tulips, and when she answers there is a trace of sadness in her voice. “He wants to make them all the same size, darling, so that they’ll look tidier. But I don’t think that’s what gardening is all about, do you?”

“Well, I agreed with my mother. I certainly didn’t think that is what gardening was all about! But it made me take more notice of the flowers in the public gardens, and over the next few weeks I noticed something strange. The gardener couldn’t do much to impose uniformity on bushes, or on flowers that grew in clumps; the roses and the crocuses were all different sizes. But flowers that grew on single stalks – flowers that stood alone – had been lopped if they threatened to disturb the symmetry of the bed they grew in.

As a teacher and academic working in gifted education, I have become sadly familiar with the cutting down to size of children who develop at a faster pace or attain higher levels of achievement than their age-peers.”