Breinsteyn Academie

Centrum voor wijsheid voor leerkrachten/ scholen

Binnen deze Academie wordt les of ondersteuning gegeven aan ouders/leerkrachten/docenten en aan teams met als doel het bevorderen van de ontwikkeling van de leerling met hoog potentieel.

Er zijn vier aspecten waaraan aandacht wordt besteed:

  1. leren leren
  2. leren werken
  3. leren denken
  4. leren leven

Twee hoofddoelen worden nagestreefd:

  • het bevorderen van de goodness of fit tussen school (onderwijsaanbod, interactie docent, interactie medeleerlingen) en
  • het aanleren en bevorderen van wijsheid.

Het programma wordt op maat aangeboden, een overleg met team Breinsteyn en team school, u als docent is vooraf nodig om doelen te kunnen vaststellen en plan voor aanpak op te stellen.